O projektu COMAX ACADEMY

COMAX ACADEMY (dále také „CA“) je projekt spojující akademickou a průmyslovou oblast, konkrétně výrobní společnost METAL TRADE COMAX, a.s. (dále také „MTC“) a několik českých vysokých škol. Cílem je navázání dlouhodobé spolupráce se školami.

Na počátku projektu proběhlo jednání se zástupci VŠ a Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníci schůzky přivítali a ocenili program CA jako vhodný doplněk akademické výuky. MTC není jedinou firmou, která spolupracuje s univerzitami, CA však představuje unikátní formu spolupráce, a to tím, že nabízí strukturovaný program „ušitý na míru” jednotlivým školám i účastníkům.